Bilgilendirme Yazıları

Doktorumuzun Yazıları

Doktorumuzun Yazıları

Kolik Bebekler

2 hafta ile 4 ay arası bebeklerde, altta yatan herhangi bir neden olmadan, uzun süreli ağlama nöbetleridir. Bu durum %20 bebekte olur. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde başlayan aşırı yüksek sesle ağlama, yüzünde kızarma ve dizlerini karnına çekme eşlik eder.

Bebek tokken sakin bir odada yavaşça...

Devam

Bebeklerde B12 Vitamini Taraması Önemlidir

B12 vitamini (kobalamin), hayvansal gıdalardan özellikle kırmızı et, süt ve yumurtada bulunur. Suda eriyen bir vitamin olmasına rağmen karaciğerde depo edilir. Midede koruyucu protein (haptokorin) ile bağlanarak mide asiditesinden korunur, ince bağırsakta pankreasın alkali salgısının etkisiyle koruyucu proteinden ayrılarak mideden salınan inrensik faktör ile birleşerek ince bağırsak hücrelerine tu...

Devam

Propolis ile Gripten Korunma

Kış aylarında grip salgınlarına neden olan  influenza virüsün 3 tipi vardır (A,  B ve C). A ve B tipi insanlarda hastalığa neden olur. Grip virüsü kendini sürekli değiştirir. İnfluenza A veya B tipinde meydana gelen küçük antijenik değişiklikler mevsimsel salgınlara yol açan yeni influenza A veya B suşlarının ortaya çıkmasına neden olur.

İnfluenza tip A’da daha büyük antijenik değişiklikler olabilir, bu da büyük pandemilere (kıtalar aras...

Devam

İnek sütü alerjisi olan çocuklarda kalsiyum gereksinimi

Kalsiyum vücudumuzda kemik ve diş sağlığı açısından gerekli olan önemli bir mineraldir. Özellikle kemik ve diş gelişimi açısından hızlı büyüme döneminde olan çocuklar için çok önemlidir. Ana kalsiyum kaynağımız süt ve süt ürünleridir. Ama inek sütü alerjisi olan çocukların diyetinden tüm süt ürünleri kısıtlanmaktadır. İlk 2 yaşta inek sütü alerjisi olan çocuklar ya anne sütü ya da  özel hidrolize mamalar kullandıklarından dolayı  ...

Devam

Çocuklarda Gluten ile İlgili Hastalıklar

Gluten bitkisel bir proteindir ve birçok tahılın içinde bulunmaktadır. Buğday, arpa, çavdar ve bu tahıllardan elde edilen bulgur, irmik, kuskusta gluten bulunur. Gluten içermeyen tahıllar ise pirinç, mısır, darı, soya, kinoa, chiadır. Yulafta ise glutenden farklı bir protein olan avenin bulunmaktadır, bu iki protein arasında çapraz reaksiyon olma olasılığından dolayı gluten duyarlılığı olan bazı kişilerde yulaf tüketildikten sonra şikayetler olabilmektedir.

...

Devam

Çocuklarda Besin Alerjisi

Besin alerjisi bağışıklık sistemimiz tarafından besinlere karşı anormal yanıtın verilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Altta yatan immün cevap IgE aracılı, IgE’den bağımsız veya her ikisinin karışımı şeklinde olabilir. Besin alerjisi görülme sıklığı özellikle son yıllarda önemli bir artış göstermektedir. Çocuklarda alerjiye en sık neden olan besinler inek sütü (%2,5), yumurta (%1,3), fıstık (%0,8), buğday (%0,4), soya (%0,4), fındık (%0,2) ve kabu...

Devam

Anne Sütü

Anne sütü eşsiz içeriği ile ilk 6 ayda bebeğin ihtiyacı olan tüm besin öğelerini içermektedir. 6. Aydan sonra uygun tamamlayıcı besinler başlanarak emzirmenin en az 2 yaşına kadar sürdürülmesi önemlidir. Anne sütü bebek için mucizevi bir iksirdir ve birçok faydası var...

Devam

Meningokok Aşısı

Meningokok tüm dünyada en sık görülen menenjit nedenlerinden biridir. Ülkemizde rutin aşılama programında menenjite neden olan pnömokok ve hemophilus influenza tip b’ye  karşı aşılama yapılmaktadır. Ama meningokok menejitine karşı rutin aş...

Devam

Çocuklarda Aşı Uygulaması

Çocuklarda aşı uygulamasının en önemli amacı çocukları ciddi komplikasyonu ve ölüm riski olan hastalıklardan ve bulaşıcı hastalık salgınlarından korumaktır. 

Devam

Aşıların Sağlığa Etkileri

Aşılar sayesinde dünyada 6 miliyon ölüm önlenmektedir. Etkin aşılama sayesinde dünyada çiçek hastalığının kökü kazınmıştır. Çocuk felci hastalığı ve kızamık  çok az görülmektedir. Türkiye’de etkin aşılama sayesinde 1998 yılından bu yana...

Devam

Aşılar ve Otizm

Tiyomersalin otizm ile ilişkili olduğuna dair iddialar olmasına karşın, aşılardaki tiyomersalin otizm riskine dair bilimsel kanıt yoktur. Aşılar ve otizm arasında ilişki olduğunu iddia eden ve tüm bu tartışmalarda kaynak olarak gösterilen 12 vakada yapılan bir çalışma, ya...

Devam

Aşılanmamış veya Eksik Aşılı Çocuk

Aşıları tamamlanamamış çocuklarda önceki aşı dozlarının tekrar yapılmasına gerek yoktur. Aradan uzun bir süre geçmiş olsa bile, aşılamaya bırakılan yerden devam edilir, eksik aşılı çocuk saptandığında yaşına uygun olarak aşıları tamamlanır. Eğer hiç aşısı...

Devam

Anafilaksi

Anafilaksi tedavisinin ana ilacı adrenalindir. Adrenalin acil durumlarda 1/1000lik ampulden hiç sulandırmadan 0,01mg/kg/dozdan bacak dış uyluktan kas içine uygulanır. Buradan emilimi en kolaydır. 12 yaş altı çocuklarda max doz 0,3 mg/doz ve 12 yaş üstü çocuklarda...

Devam

Çocuklarda D Vitaminin Önemi

Hızlı büyüyen çocukluk döneminde D vitamini önemlidir. D vitamini vücudumuzda güneş ile deriden sentezlenen kolekalsiferol (D3) ve diyetle yiyeceklerden alınan ergokalsiferol (D2) olarak bulunur. Diyetten alınan D vitaminin miktarı oldukça düşüktür. D vitaminin ana kaynağı...

Devam

Çocuklarda Büyüme ve Gelişmenin İzlenimi

Çocuklar yetişkinlerin küçük birer kopyası değildir. Onların yetişkinlerden en önemli farkı sürekli büyüp gelişmekte olmalarıdır. Büyüme, çocuğun fiziksel özelliklerinde artışı tanımlarken, gelişme ise zeka, motor ve psikolojik olgunlaşmayı ifade et...

Devam

Çocuklar ve Oyun

Çocuğun gelişiminde oyun oynamanın çok önemli bir yeri vardır. Sadece insan yavrusu değil, tüm hayvanların da yavruları oyun oynar. Mesela nesnelerle oyun, avlanan hayvan türlerinde gözlenir, harekete dayalı oyunlar (hoplama, zıplama gibi) yüzen, uçan veya ağaçlarda yaşaya...

Devam

Beklerde Uyku Sorunu

Uyku vücudun bir ihtiyacıdır. Uyku sırasında beyin ve vücut yenilenmektedir. Uyku EEG aktivitesi, göz hareketleri ve kas tonusuna göre REM ve nonREM evresine ayrılır.

Devam

6-12 Ay Büyüme ve Gelişimin Takibi

Bu aylarda bebekler günde 8-10 gr tartı alır (aylık 250-300 gr); boyu aylık 1,3-1,5 cm uzar ( 6-12 ay arasında toplam 8 cm uzar);  baş çevresi 0,5cm/ay büyür.

Devam

3-6 Ay Büyüme ve Gelişmenin Takibi

Bu aylarda kilo alımı 17 gr/gün ile ortalama 500 gr/aydır ve 5. ay hedefi doğum kilosunun iki katıdır. Boy uzaması 2 cm/ay, toplam 3-6 ay arası 8 cm uzamakta ve 6. ayın sonunda yaklaşık 65 cm’e ulaşır. Baş çevresi büyümesi 1 cm/ay olarak artar ve 6. ayın sonunda 43 cm’e...

Devam

0-3 Ay Büyüme ve Gelişmenin Takibi

Bebek doğudunda ilk hafta kilo kaybeder bu durum vücutta bulunan fazla sıvının atılmasından kaynaklanır. İlk hafta kaybettiği kilo vücut ağrlığının %10’nu geçmemelidir. İyi beslenen bir bebek İkinci haftanın sonunda doğum kilosuna ulaşası gerekir. 0-3 ay arası bebekl...

Devam

Sık Hasta Olan Çocuklar

İmmün sistem, çevresindeki milyonlarca mikroorganizmaya karşı bizi iki koldan savunur. Bunlardan ilki, enfeksiyon etkeninin vücuda girmesiyle hemen başlayan özgül olmayan doğal immün yanıt, ikincisi ise daha sonra patojene özgü gelişen edinsel immün yanıttır. 

Devam

Çocuklarda Kusma

Kusma, çocuklarda sık karşılaşılan bir şikayettir. Nedeni enfeksiyona bağlı olabildiği gibi hayatı tehtit eden ciddi bir hastalık da olabilir. Kusma mide içeriğinin diafragma ve karın kaslarının kasılması ile dışarı atılmasıdır. Kusma, beyin sapında bulunan kusma merkezi tarafından yönetilir. Bu merkez dört yerden bilgi a...

Devam

Çocuklarda Demir Eksikliği

Demir eksikliği anemi olsun ya da olmasın 6-24 ay arası çocuklarda çok sık gözükür. Hızlı büyüme ve kas kitlesinde artış nedeniyle bebeklerde ve çocuklarda demir yetersizliği yetişkinlere göre daha fazla gözlenmektedir. Normalde miadında doğan bebekler yet...

Devam

Çocuklarda Ateş

Ateş neden yükselir?

Ateş vücüdun enfeksiyon veya enfeksiyon dışı nedenlere verdiğ...

Devam