Bilgilendirme Yazıları

Doktorumuzun Yazıları

Doktorlarımızın Yazıları

Aşıların Sağlığa Etkileri

Aşılar sayesinde dünyada 6 miliyon ölüm önlenmektedir. Etkin aşılama sayesinde dünyada çiçek hastalığının kökü kazınmıştır. Çocuk felci hastalığı ve kızamık  çok az görülmektedir. Türkiye’de etkin aşılama sayesinde 1998 yılından bu yana çocuk felci vakası gözlenmemiştir. Yine etkin aşılama sayesinde hepatit B enfeksiyonuna bağlı sıroz ve hepatosellüler kanser hızında düşme olmuştur.

Aşılar elbette %100 koruyucu değildir. Bazen aşılanmış kişilerde de hastalık gözlenebilmektedir, ama aşılanmamış kişilere göre daha hafif ve komplikasyonsuz seyreder. Aşılar toplumda yüksek aşılama oranına ulaştığında yalnız aşılanan kişiyi değil, hastalık insidansında azalmaya yol açarak aşılanmamış bireyleri de korur. Aynı zamanda kanser tedavisi veya ağır immun yetmezlik nedeniyle aşılanması mümkün olmayan çocukları da korumaktadır.

Aşılar yalnızca hastalıktan değil, dolaylı olarak hastalığın uzun vadedeki koplikasyonlarındanda korumaktadır. Mesela kızamık aşısı, kızamık hastalığı sonrası gelişen SSPE (SubakutSklerozanPanensefalit) gibi geri dönüşümsüz ağır beyin hasarı ile seyreden bir hastalıktan da korur. Kızamıkçık aşısı konjenital kızamıkçık sendromundan ( bebekte mikrosefali, körlük , sağırlık gibi ağır sekkellerle seyreden bir sendrom) da korur.