Bilgilendirme Yazıları

Doktorumuzun Yazıları

Doktorlarımızın Yazıları

Anafilaksi

Anafilaksi tedavisinin ana ilacı adrenalindir. Adrenalin acil durumlarda 1/1000lik ampulden hiç sulandırmadan 0,01mg/kg/dozdan bacak dış uyluktan kas içine uygulanır. Buradan emilimi en kolaydır. 12 yaş altı çocuklarda max doz 0,3 mg/doz ve 12 yaş üstü çocuklarda 0,5 mg/dozdur. 5 dk sonra durumunda düzelme olmazsa doz tekrarlanır

Sıvı tedavisi- hastanın damar yolu açılarak 20 cc/kg serum fizyolojik verilir

H1 antihistaminikler- feniraminmaleat (avil 50mg/2 ml ampul) 1 mg/kg/doz 12-24 saatte; difenhidramin (benison 20 mg/2 ml amp) 1mg/kg/doz

H2 antihistaminikler- ranitidine (ulcuran 50 mg/2 ml amp) 1mg/kg/doz

Kortikosteroidler – metilprednizolon (prednol L ) 1-2 mg/kg/doz

Glukagon 20-30 mcg/kg/doz (max 1 mg)

Anafilaksi tedavi edildikten sonra hasta 8 saat gözlem altında tutulmalıdır. Eğer tedaviye geç yanıt vermişse bu süre 72 saate uzatılmalıdır.

Anafilaksi geçiren hastaya o başvuruda uygulanan tüm aşılar kontrendikedir. Hasta için aşı sonrası istenmeyen yan etki bildirim formu doldurulup il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Aşı sonrası anafilaksi geçiren çocukların daha sonraki aşıları il sağlık müdürlüğünün organize ettiği şekilde 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında allerji uzmanı kontrolünde tamamlanır.