Bilgilendirme Yazıları

Doktorumuzun Yazıları

Doktorumuzun Yazıları

Sık Hasta Olan Çocuklar

İmmün sistem, çevresindeki milyonlarca mikroorganizmaya karşı bizi iki koldan savunur. Bunlardan ilki, enfeksiyon etkeninin vücuda girmesiyle hemen başlayan özgül olmayan doğal immün yanıt, ikincisi ise daha sonra patojene özgü gelişen edinsel immün yanıttır. 

Devam

Çocuklarda Kusma

Kusma, çocuklarda sık karşılaşılan bir şikayettir. Nedeni enfeksiyona bağlı olabildiği gibi hayatı tehtit eden ciddi bir hastalık da olabilir. Kusma mide içeriğinin diafragma ve karın kaslarının kasılması ile dışarı atılmasıdır. Kusma, beyin sapında bulunan kusma merkezi tarafından yönetilir. Bu merkez dört yerden bilgi a...

Devam

Çocuklarda Demir Eksikliği

Demir eksikliği anemi olsun ya da olmasın 6-24 ay arası çocuklarda çok sık gözükür. Hızlı büyüme ve kas kitlesinde artış nedeniyle bebeklerde ve çocuklarda demir yetersizliği yetişkinlere göre daha fazla gözlenmektedir. Normalde miadında doğan bebekler yet...

Devam

Çocuklarda Ateş

Ateş neden yükselir?

Ateş vücüdun enfeksiyon veya enfeksiyon dışı nedenlere verdiğ...

Devam