Bilgilendirme Yazıları

Doktorumuzun Yazıları

Doktorlarımızın Yazıları

Çocuklarda Aşı Uygulaması

Çocuklarda aşı uygulamasının en önemli amacı çocukları ciddi komplikasyonu ve ölüm riski olan hastalıklardan ve bulaşıcı hastalık salgınlarından korumaktır. 

Aşılar belirli bir hastalık etkenin antijenik özelliklerini taşıyan ama hastalık yapıcı özelliği olmayan ürünlerdir. 

Aşılar iki gruba ayrılır canlı zayıflatılmış aşılar ve inaktif aşılar.

Canlı zayıflatılmış aşılar vahşi virüsün yada bakterinin zayıflatılmış formudur hastalık yapma özelliği yoktur. Bu grupta BCG, KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak), suçiçeği, oral polio, rotavirüs aşıları yer alır. Bu grup aşılar bağışıklık sistemi baskılanmış olanlara ve gebelere kesinlikle uygulanmamalıdır.

İnaktif aşılar etkenin tamamından yada bir parçasından üretilmiştir. Bu aşılar inaktifpolio, boğmaca, difteri, tetanoz, hemofilusinfluenza, hepatit b, pnömokok, memingokok, kuduz, influenzadır.

Yapılan aşılama ile belirli etkene karşı uzun süreli antikor yanıtı elde edilir. Aynı anda canlı ve inaktifaşılar uygulanabilir. Aynı anda uygulanmayan inaktif aşılar herhangi bir ara ile uygulanabilir. Ancak aynı anda yapılmamış olan parenteral uygulanan iki canlı aşı arasında en az 4 hafta süre geçmiş olmalıdır. Değişik yollardan öğrneğin biri ağızdan (rotavirüs) diğeri deri içerisine (BCG) uygulanan aşılar için bu kural geçerli değildir.Ağızdan uygulanan canlı aşılar için de bu kural geçerli değildir. 

Aşılar önerilen zamandan önce yapılmamılıdır. Aşılar önerilen zamandan en fazla 4 gün erken yapılabilir. Eğer bu süreden önce yapılmışsa aşı geçersiz sayılır ve tekrarlanır.

Ulusal aşı programımızda 13 aşı yer almaktadır. Bu aşılar belirlenen zamanlarda uygulanmaktadır.