Bilgilendirme Yazıları

Doktorumuzun Yazıları

Doktorlarımızın Yazıları

Çocuklarda Görme Taramaları

Göz hastalıkları ve körlüklerin çok önemli bir bölümü 

bebeklik ve çocukluk döneminde yapılan rutin göz muayeneleri

ile erken dönemde saptanabilir ve koruyucu tedbirlerle önlenebilir

Görme taramalarında saptanılan durumlar;

  1. Şaşılık
  2. Göz tembelliği
  3. Kırma kusuru
  4. Katarakt
  5. Retinoblastom

Görme taramaları ne zaman yapılır?

  1. 3. ay
  2. 9 ay-1 yaş arası
  3. 3 yaş
  4. Okula başlamadan önce 5-6 yaş