Bilgilendirme Yazıları

Doktorumuzun Yazıları

Doktorlarımızın Yazıları

Teknolojik Aletlerin (TV, cep telefonu, bilgisayar, tablet) Çocuk Gelişimi Üzerine Etkileri

İlk 2 yıl beyin gelişiminin en yoğun olduğu dönemdir. Bu dönemde beyinde yeni sinaps bağlantıları oluşur ve geri çekilir. Yani yoğun bir beyin organizsyonu vardır. Beyin gelişimin doğru yürümesi için bebeklerin duygusal deneyimlere ihtiyacı vardır. Bebeklerin en iyi öğrenme şekli sosyal etkileşimdir. Eğer bebeğin bulunduğu odada fon olarak TV açıksa bebeğin dikkati dağılır ve oyun oynaması engellenmiş olur, annesiyle sosyal etkileşime girmesi azalır. Bebeklerin TV izlemeleri dil gelişimini yavaşlatığı bir çok çalışmada gösterilmiştir. Bu durum bebekler için hazırlanmış bebek videoları için de geçerlidir, çünkü bu videolarda hızlı geçişler ve parlak renkler bebeğin dikkatini dağıtarak, istemli dikkate geçişini geciktirir. İstemli dikkat 10. ayda gelişmeye başlar ve bebeğin hangi olaya veya nesneye dikkat çevireceğini istemli olarak seçmesi anlamına gelir. Bebekler için özdenetimin ilk adımıdır.

Yapılan bazı araştırmalarda 3 yaş öncesi şiddet  içeren programlar seyreden çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu gelişme olasılığı iki kat fazladır.

Günümüzde teknolojik aletletlerin kullanımı çok küçük yaşta başladığı ve bu aletlerle çok fazla vakit geçirildiği için çocukların gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu aletlerin çocuklar tarafından kullanımı bilinçli bir şekilde ebeveyn denetiminde olmalıdır. Hekim olarak ebeveynlere önerimiz 0-2 yaş arası çocukların teknolojik aletlerden uzak durması, 3-5 yaş arasında günde 1 saat, 6-18 yaş arasında günde 2 saat ile sınırladırılması ve çocukların odalarında bu tür aletler buluanmaması yönündedir.