Bilgilendirme Yazıları

Doktorumuzun Yazıları

Doktorlarımızın Yazıları

Çocuklarda Büyüme ve Gelişmenin İzlenimi

Çocuklar yetişkinlerin küçük birer kopyası değildir. Onların yetişkinlerden en önemli farkı sürekli büyüp gelişmekte olmalarıdır. Büyüme, çocuğun fiziksel özelliklerinde artışı tanımlarken, gelişme ise zeka, motor ve psikolojik olgunlaşmayı ifade etmektedir. Çocukların büyüme ve gelişimelerini belirli aralıklarla takip etmek çok önemlidir. Büyüme ve gelişmede duraksama veya gerilik altta yatan ciddi bir problemin ilk belirtisi olabilir. Böyle bir problemin erken yakalanması düzenli takip ile mümkün olmaktadır. Önerilen takip aralıkları: yenidoğan döneminde 5. gün ve 15. Gün; 1 yaşınakadar ayda bir; 1-2 yaş arası 3 ayda bir; 2-3 yaş arası 6 ayda bir; 3 yaş üstü yılda bir.

Büyümeyi değerlendirirken kilo, boy ve baş çevresi ölçümleri yapıldıktan sonra büyüme eğrilerine işaretlenir. Büyüme eğerileri, persentil adı verilen çocuğun yaşıtları ile karşılaştırıldığında yüzdelik dilimini gösteren çizgilerdir. Buna göre 3,10,25,50,75,90,97 persentiller olmak üzere 7 persentil çizgisinden oluşur. Ölçülen değerin 3 persentil ile 97 persentil arasında olması normal büyümeyi gösterir, 3 persentil altında olması yetersiz büyümeyi ve 97 persentil üzerinde olması aşırı büyümeyi işaret eder. Normal büyüyen bir çocuğun beli aralıklarla ardışık ölçümlerinde elde edilen değerlerin, aynı persentil çizgisinde olması gerekir. Eğer çocuğun ardışık ölçümlerinde persentil çizgisi normal sınırlar içinde ama 1,5-2 persentil düşme varsa yine altta yatan neden araştırılmalıdır.

Gelişimi değerlendirirken dört alana bakılır:

Motor gelişim ( kaba motor ve ince motor)

İletişim ( dil)

Bilişsel

Duygusal- sosyal gelişim